ที่ตั้งโรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเท็ล แอนด์พลาซ่า ลองจิจูด: 12.56343 - ละติจูด: 99.95972

 

การเดินทางมายังหัวหิน

รถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง

·       สาย พระราม2 ธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรี เข้าหัวหิน ประมาณ 2 ชม. ครึ่ง

·       สาย ตลิ่งชัน (ถนนบรมราชชนนี) พุทธมณฑล ผ่านนครปฐม ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม.

 

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

·       จากกรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) รถปรับอากาศมี 2 ประเภท คือ ชั้น 1 และ ชั้น 2 รถปรับอากาศชั้น 1 จะจอดเฉพาะอำเภอที่สำคัญเท่านั้น ส่วนรถปรับอากาศชั้น 2 จะแวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วย รถปรับอากาศชั้น 1 ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมง

 

รถตู้โดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ

·       สาย ปิ่นเกล้า – สายใต้ใหม่ – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ชะอำ – หัวหิน – ปราณบุรี
ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) หรือ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
**สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถได้ที่ โทร : สายใต้ใหม่ 089-919-5305
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ

·       สาย อนุสาวรีย์ชัย – พระราม2 – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ชะอำ – หัวหิน – ปราณบุรี
ขึ้นรถได้ 3 ที่ คือ อนุสาวรีย์ชัย สามารถขึ้นรถได้ที่ (ข้างห้างเซ็นจูรี่) (ข้างโรงพยาบาลราชวิถี) และ ปั๊มน้ำมันบางจากข้าง Big C พระราม 2
**สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถได้ที่ โทร : อนุสาวรีย์ชัย 08-3885-429 หรือ 08-1633-0609, Big C พระราม 2 08-6307-0544
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ
*** โดยถ้าเดินทางไปถึงหัวหิน รถจะไปจอดที่ท่ารถทัวร์ ซึ่งอยู่หลังตลาดโต้รุ่งนิดเดียว แต่ถ้าไปถึง หัวหินเกินทุ่ม รถจะไปจอดตรงหอนาฬิกาแทน ซึ่งก็ไม่ไกลจากตลาดโต้รุ่ง

จากหัวหิน

·       สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอำ-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-สายใต้ใหม่-ปิ่นเกล้า
ขึ้นรถได้ที่ท่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น (ใกล้กับตลาดโต้รุ่ง)
**สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถได้ที่ โทร : หัวหิน 089-919-8055, ชะอำ 089-919-4606, ปราณบุรี 089-9198030
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ

·       สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอำ-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-พระราม2-อนุสาวรีย์ชัย
ขึ้นรถได้ 2 ที่ คือ ท่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น (ใกล้กับตลาดโต้รุ่ง), สี่แยกซอยหัวหิน 70 และ เข้าซอยหัวหิน 57 สี่แยกแรก (เยื้องร้านกาแฟเจ๊กเปี๊ย)
**สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถได้ที่ โทร : หัวหิน 086-992-7422
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ

 

รถไฟ มีรถไฟไปหัวหินทุกวัน

การเดินทางจากกรุงเทพฯ-หัวหิน สามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีหัวลำโพง หรือสถานีธนบุรี โดยรถไฟ มีขบวนรถอยู่หลายประเภท รถด่วนพิเศษ, รถด่วน, รถเร็ว, รถธรรมดา ส่วนใหญ่รถด่วน จะเป็นรถสายไกล วิ่งลงใต้มีหลายขบวน เช่น

รถไฟ จากกรุงเทพ – หัวหิน (ขาไป)
จากกรุงเทพ – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

1.       ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพง ขบวนรถที่ 261 ประเภทรถธรรมดา กรุงเทพฯ – หัวหิน เวลาออก 9.20 น. ถึง อ.ชะอำ 12.39 น. ถึง อ. หัวหิน 13.00 น. ฟรี

2.       ขึ้นรถไฟที่สถานีธนบุรี ขบวนรถที่ 255 ประเภทรถธรรมดา ธนบุรี – หลังสวน เวลาออก 07.30 น. ถึง อ.ชะอำ 11.18 น. ถึง อ.หัวหิน 11.44 น. ฟรี

รถไฟ จากหัวหิน – กรุงเทพ (ขากลับ)

1.       ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวหิน ขบวนรถที่ 262 ประเภทรถธรรมดา หัวหิน – กรุงเทพฯ เวลาออก 14.10 น. ถึง สถานีหัวลำโพง 19.00 น. ฟรี

ตารางเวลาการเดินรถไฟ ขาไประยะทางจากกรุงเทพ – หัวหิน ประมาณ 229 กม.

·       ขบวนรถที่ 255 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 07.30 ถึงหัวหิน 11.44 ฟรี

·       ขบวนรถที่ 43 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากหัวลำโพง 08.05 ถึงหัวหิน 11.26

·       ขบวนรถที่ 261 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากหัวลำโพง 09.20 ถึงหัวหิน 13.35 ฟรี

·       ขบวนรถที่ 251 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 13.00 ถึงหัวหิน 17.49 ฟรี

·       ขบวนรถที่ 171 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหัวลำโพง 13.00 ถึงหัวหิน 17.14

·       ขบวนรถที่ 35 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหัวลำโพง 14.45 ถึงหัวหิน 18.42

·       ขบวนรถที่ 37 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหัวลำโพง 15.10 ถึงหัวหิน 19.10

·       ขบวนรถที่ 169 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหัวลำโพง 15.35 ถึงหัวหิน 20.07

·       ขบวนรถที่ 83 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากหัวลำโพง 17.05 ถึงหัวหิน 21.07

·       ขบวนรถที่ 173 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหัวลำโพง 17.35 ถึงหัวหิน 21.51

·       ขบวนรถที่ 167 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหัวลำโพง 18.30 ถึงหัวหิน 22.31

·       ขบวนรถที่ 177 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีธนบุรี 19.00 ถึงหัวหิน 23.10

·       ขบวนรถที่ 85 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากหัวลำโพง 19.30 ถึงหัวหิน 23.33

·       ขบวนรถที่ 41 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากหัวลำโพง 22.50 ถึงหัวหิน 02.20

·       ขบวนรถที่ 39 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหัวลำโพง 22.50 ถึงหัวหิน 02.04

ตารางเวลาการเดินรถไฟ ขากลับระยะทางจากหัวหิน – กรุงเทพ ประมาณ 229 กม.

·       ขบวนรถที่ 252 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหัวหิน 06.16 ถึงสถานีธนบุรี 10.55 ฟรี

·       ขบวนรถที่ 262 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหัวหิน 14.10 ถึงสถานีหัวลำโพง 19.00 ฟรี

·       ขบวนรถที่ 40 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหัวหิน 15.58 ถึงสถานีหัวลำโพง 19.45

·       ขบวนรถที่ 42 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากสถานีหัวหิน  02.18 ถึงสถานีหัวลำโพง 05.55

·       ขบวนรถที่ 178 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์  จากสถานีหัวหิน 02.46 ถึงสถานีหัวธนบุรี 06.40

·       ขบวนรถที่ 170 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหัวหิน 04.03 ถึงสถานีหัวลำโพง 09.00

·       ขบวนรถที่ 36 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหัวหิน 06.26 ถึงสถานีหัวลำโพง 10.30

·       ขบวนรถที่ 38 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหัวหิน 06.02 ถึงสถานีหัวลำโพง 10.10

·       ขบวนรถที่ 84 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากสถานีหัวหิน 4.12 ถึงสถานีหัวลำโพง 8.35

·       ขบวนรถที่ 172 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหัวหิน 04.53 ถึงสถานีหัวลำโพง 09.15

·       ขบวนรถที่ 168 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหัวหิน 01.13 ถึงชุมทางบางซื่อ 05.10

·       ขบวนรถที่ 174 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหัวหิน 00.42 ถึงสถานีหัวลำโพง 05.10

·       ขบวนรถที่ 86 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากสถานีหัวหิน 01.43 ถึงสถานีหัวลำโพง 06.30

·       ขบวนรถที่ 44 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากสถานีหัวหิน 02.18 ถึงสถานีหัวลำโพง 05.55

 

รถไฟท่องเที่ยว

นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังเปิดให้บริการขบวนรถไฟท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอีกด้วย มีโปรแกรมให้เลือก 2 แบบดังนี้

1.       เที่ยวชายทะเลสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน นมัสการพระปฐมเจดีย์

o   ออกจากกรุงเทพ 06.30 น. ถึงกรุงเทพ 19.25 น.

o   ค่าโดยสาร ผู้ใหญ่/เด็กคนละ 100 บาท

2.       เที่ยวเพชรบุรี/เขาวัง/หาดชะอำ/พระที่นั่งมฤคทายวัน นมัสการพระปฐมเจดีย์

o   ออกจากกรุงเทพ 06.30 น. ถึงกรุงเทพ 19.25 น.

o   ค่าโดยสารรวมบริการ ผู้ใหญ่/เด็กคนละ 600 บาท

(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบตารางเวลาเดินรถกับการรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/) โทรสายด่วนการรถไฟ 1690 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

เครื่องบิน

·       การเดินทางจากกรุงเทพฯ-หัวหิน โดยเครื่องบิน ให้บริการโดยสารการบิน Thai Regional Airlines เปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ-หัวหิน-สุวรรณภูมิ 5 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งที่ www.thairegionalairlines.com หรือ Tel:090-779-2779 , 090-779-3779

COUNT DOWN TO 10 April 2016
THE LAST SUBMISSION!!!